firmandgenerelinfo

Katolsk Vor Frue Menighed

Aarhus

Sogneundervisning 2016 - 2017

FIRMANDUNDERVISNING - vigtig information

 

Nu begynder sogneundervisningsåret 2016/2017, der for jer firmander slutter med firmelsen d. 6. maj 2017. Vi glæder os rigtigt meget til at lære jer at kende.

 

Her følger en masse informationer, som det er vigtigt, at både firmander og forældre læser – og gemmer

 

Troens dage

Forberedelsen til firmelsen er ikke skole – det er undervisning, messe, bøn, leg og fællesskab. Vi kalder det for ”Troens dage”.

 

Program og tider:

Program og datoer finder I i skemaet nedenfor. Forberedelsen til firmelsen er en del af sogneundervisningen, men datoer og tider kan variere.

 

En undervisningsgang fra kl.10-16 foregår normalt sådan:

 

Kl.10.00 mødes vi i Kirken

Kl.11.30 er der frokostpause (husk madpakke eller penge til frokost)

Kl.12.15 er der messe, hvor alle er velkomne

Kl.14.00 slutter undervisningen

Kl.14-16.00 er der Katolsk Ungdomsklub (KUK)

 

Mødepligt og afbud

Firmelsen er et sakramente, der er lige så vigtigt som dåben, ægteskabet eller præstevielsen. Derfor er det vigtigt, at både firmander og familien bakker op om forberedelsen. Firmanderne skal møde op til undervisning, KUK og retræte.

I bedes derfor som familie sørge for, at firmanderne har fri til hele undervisningen på alle undervisningsdage og på Øm-turen, og at I som forældre taler med jeres børn om, at idræts-stævner, familiebesøg og andre fritidsaktiviteter må nedprioriteres, mens firmelsen forberedes. Forældrene skal melde afbud i god tid til Thomas Borup:

borup.powell@hotmail.com

 

Messe og materialer

Firmanden skal medbringe sin mappe og bibel til hver undervisningsgang.

Biblen kan købes i katolsk infobutik ved siden af kirken eller i en boghandel (den skal indeholde

både Det gamle og Det nye Testamente og være 1992-udgaven). Det er godt for firmanden at

have sin egen personlige Bibel også til brug efter firmelsen.

Vi opfordrer firmander og forældre til at gå til messe mellem sogneundervisningsgangene, da det

hjælper de unge til at blive bekendt med denne vigtige del af vores tro.

 

Katolsk Ungdoms Klub (KUK) og Danmarks Unge Katolikker (DUK)

For at give firmanderne bedre muligheder for at lære hinanden at kende og bygge et katolsk venne-netværk op, er der umiddelbart efter undervisningen Katolsk Ungdomsklub (KUK) fra kl. 14-16. KUK finder sted i kirkens ungdomslokaler og der vil være spil, temaer, biografture mm.

KUK kontaktes på: kukaarhus@gmail.com.

 

Som led i firmandforberedelsen skal firmanderne være medlem af Danmarks Unge Katolikker – DUK (www.duk.dk). Firmanderne vil derfor blive opkrævet medlemskab af DUK i 2016 og 2017 (= 2 x 75 kr.)

 

Tilmelding og pris

Tilmelding til firmandundervisningen foregår digitalt via dette link:

http://solstien.dk/johannes/sogneundervisning/firmandhold.html

 

Denne tilmelding skal udfyldes hurtigst muligt efter undervisningens start og en kopi eller et foto af

firmandens dåbsattest sendes som mail til kontoret.

Hvis der er problemer med at udfylde tilmeldingen, så kontakt Marcin Skjøth-Jarecki fra

menighedens kontor på: kontor@katolsk-aarhus.dk / 8730 7040 (telefontid: man-ons, fre kl. 10-13

og tors kl.15-18).

 

Firmandundervisningen koster 375 kr. Dette beløb dækker 200 kr. for undervisningen (materialer

og forplejning), 75 kr. for medlemskab af DUK i 2016 (obligatorisk). Herudover 100 kr. for de fotos,

der bliver taget til firmelsesmessen og som hver firmand efterfølgende får digitale udgaver af.

 

De 375 kr. sættes ind på sogneundervisningens konto:

 

Reg.nr: 7110

Kontonr: 1946 854

Angiv: Firmandens fulde navn og CPR nummer

 

Af øvrige udgifter skal påregnes flg.

• Udgift til bibel ca. 250 kr.

• Udgift til firmelsesretræte 300 kr.

 

Hvis det kniber med økonomien, så kontakt sognekontoret på tlf. 8730 7040 om økonomisk støtte.

De hjælper gerne.