firmandprogram

Katolsk Vor Frue Menighed

Aarhus

Sogneundervisning 2016 - 2017

FIRMANDUNDERVISNING - program og indhold

 

Lørdag 17. september 2016

 

Tema: Hvad er firmelsen for noget?

Vi siger velkommen til hinanden - og får en introduktion til firmelsen og firmandundervisningen. Forældre er velkomne og der vil blive udleveret materialer.

 

Bøn: Fadervor

 

Underviser: Thomas og Tri

Forældremøde: Johannes og Henriette

 

Husk at sørge for, at du har en bibel

 

 

Lørdag d. 08. oktober 2016

 

Tema: Messen

Vi gennemgår messens ritual ved en ”kommenteret” messe og finder ud af hvilke ting, der er i vores kirkerum, hvad de betyder og hvordan de spiller sammen med messen.

 

Bøn: Fadervor

 

Underviser: Tri og Henriette

 

 

Lørdag d. 29. oktober 2016

 

Tema: Hvem er vores forbilleder?

 

Vi snakker om idoler, næstekærlighed og helgener. Firmandholdet står for at arrangere messen for resten af sogneundervisningen.

 

Bøn: Fadervor

 

Undervisere: Thomas, Kat og Katie

 

 

Lørdag d. 12. november 2016

 

Tema: Bibelen

 

Vi lærer at finde rundt i vores Bibel og hvordan den er opbygget.

Firmandholdet står for at arrangere messen for resten af sogneundervisningen.

 

Bøn: Fadervor

 

Undervisere: Johannes, Sebastian og Christian

 

 

Lørdag d. 03. december 2016:

 

Tema: Hvad er kristendom?

 

Vi får fat om, hvad der er det centrale i kristendommen – snakker bla. om trosbekendelsen.

Desuden vil der være juleafslutning og hygge.

 

Bøn: Trosbekendelsen

 

Underviser: Tri, Steffen og Thorbjørn

 

 

Lørdag d. 7. januar 2017:

 

Tema: Bøn og næstekærlighed

Vi finder ud af, hvad det betyder at have ansvar for sin næste? Hvem er vores næste?

 

Underviser: Peter og Sebastian

 

 

Lørdag d. 28. jannuar 2017:

 

Tema: Jeg er katolik i Danmark

Gruppearbejde omkring at være katolik i Danmark, samt et spørgepanel, hvor firmanderne må stille spørgsmål om alt mellem himmel og jord.

 

Bøn: Fadervor

 

Undervisere: Lukas og Kat

Panel: Tri, Johannes, Henriette

 

 

Lørdag d. 25. februar 2017:

 

Tema: Katolikkerne og de andre kristne

 

Vi arbejder med, hvad der forskellen på den måde, katolikkerne er kristne på – og den måde de andre kristne er kristne på. Vi har inviteret protestantiske konfirmander til at være med til undervisningen og har sammen med dem fælles undervisning og efterfølgende økumenisk

gudstjeneste.

 

Bøn: Hil dig Maria

 

Undervisere: Thomas, Kris og en protestantisk præst

 

 

Lørdag 11. marts 2017:

 

Tema: Firmelse og hvad nu?

 

Her på den sidste undervisningsgang snakker vi om hele bogen ”Jeg tror – din bog om at være katolik” og tester din viden før firmelsen. Firmandholdet står for at arrangere messen for resten af sogneundervisningen.

 

Undervisere: Johannes, Lukas og Kat

 

 

Find et firmelsesord (en kort sætning fra Biblen) som betyder noget særligt for dig (evt. med hjælp fra dine forældre), og send det til Henriette senest d.25 marts pr. email: henrietteclausen@gmail.com

 

 

Torsdag d. 23. marts 2017:

 

Forældremøde:

Afholdes kl.19-21 i gymnastiksalen på Skt. Knuds Skole, Ryesgade 24, Århus.

Vi taler om firmelsens sakramente og praktiske spørgsmål vedrørende firmelsen og Ømretræten. Firmanderne er ikke inviteret med til dette møde.

 

Det er vigtigt, at der er en voksen repræsentant for alle familier til stede.

 

Ansvarlig: Thomas og flere af de øvrige undervisere

 

 

Fredag d. 31. marts - Søndag 02. april 2017:

 

Firmandretræte:

Afholdes på katolikkernes lejrcenter i Øm ved Skanderborg. Nærmere oplysninger følger.

Temaer: Firmelsens sakramente, gennemgang af og øvelse i ritualet, forberedelse af skriftemål samt skriftemål, fremstilling af ikoner mm. Vi øver desuden alle salmerne til firmelsen.

 

Deltagelse er obligatorisk

 

 

Onsdag d. 03. maj 2017:

 

Generalprøve:

Vi mødes kl. 16.30 - 18.30 i Skt. Lukas Kirke, Skt. Lukas Kirkeplads, 8000 Århus C og øver procession og firmelsen igennem.

 

Alle firmander skal være til stede.

Forældre og faddere er velkomne, men det er ikke nødvendigt, at I er til stede.

 

 

Lørdag d. 6. maj 2017:

 

Firmelse:

Foregår kl.10.00-12.30 i Skt. Lukas Kirke, Skt. Lukas Kirkeplads 1, 8000 Århus C.

 

Mødetid kl. 9.30 for firmander. Nærmere oplysninger følger på forældremødet d. 23. marts.