1. kommunion

Katolsk Vor Frue Menighed

Aarhus

Sogneundervisning 2016 - 2017

 

Sogneundervisningen i Århus - struktur for den enkelte dags program

 

  • Vi begynder i kirken kl. 10. Der synger vi en sang og får nogle praktiske oplysninger.
  • Derefter går vi til undervisning på vores hold (i skolens anneks, børnehaveklasses lokaler). Husk hæfte, pennalhus og madpakke
  • kl. 12.15 har vi messe i kirken forældre og søskende er velkomne til at deltage
  • Efter messen fortsætter undervisningen til kl. 14.

 

I løbet af året skal børnene lære at gøre korstegn, sige Fadervor og synge de sange, som vi bruger til førstekommunionsmesserne. De lærer også om messen og kommunionen samt om skriftemålet.

 

I opfordres til at tale med jeres børn om det de lærer og øve sangene med dem.

Jeres barn skal komme til hele undervisningsforløbet, hvis det skal modtage 1. kommunion.

 

Betaling:

 

Sogneundervisning

200 kr (150 kr hvis søskende i Sogneundervisning)

DUK Kontingent 2017:

75 kr

Førstekommunionsweekend 2017

325 kr (weekend 200 + bus 125)

Foto-CD fra førstekommunionsmesserne

100 kr.

 

 

i alt:

700 kr

Beløbet sættes ind på sogneundervisningens konto:

reg.nr.

7110

kontonr.

1946854

Angiv:

barnets fulde navn + fødselsdato + ”førstekommunion”

Beløbet kan evt. betales i 2 portioner.

 

Hvis det kniber med økonomien så kontakt sognekontoret på tlf. 87307040 om økonomisk støtte. De hjælper gerne.

 

Tilmelding - klik her

 

Sognesekretær: Marcin Skjøth-Jarecki (tlf. 87307040, mail: kontor@katolsk-aarhus.dk )

 

Betina Bølling (mobil: 26630928, mail: betina@dadlnet.dk )

 

Vi glæder os til at møde jer

 

Sogneundervisningen er en del af menighedens børne- og ungdomsarbejde, og er organiseret under Danmarks Unge Katolikker, Århus Lokalforening.

 

Førstekommunionsweekenden er organiseret af Danmarks Unge Katolikker (DUK) med lokale kræfter fra menighedernes Sogneundervisning. Den indgår som en del af Sogneundervisningen i børnenes forberedelse til deres førstekommunion.

 

Danmarks Unge Katolikker, DUK er den katolske kirkes børne- og ungdomsorganisation, der bl.a. arrangerer lejre og weekends for hele landet og støtter det lokale ungdomsarbejde. Læs mere om DUK på: www.duk.dk

 

1. KOMMUNION FORBEREDELSE - startside

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus